ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงาน

28 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป